Biologix w swojej ofercie posiada następujący wybór plastików: probówki wirówkowe i mikrowirówkowe, probówki typu Eppendorf, stojaki na probówki do PCR, pudełka kriogeniczne, dozowniki płynów, a także sprzęt wykorzystywany przy hodowlach tkankowych, w mikrobiologii, histologii, przy pracy z muszką owocową oraz rękawiczki laboratoryjne.

 

Oferta producenta obejmuje:

  • Sample Centrifugation and Concentration
  • PCR
  • Cryogenic
  • Tissue Culture
  • Liquid Handling 
  • Microbiology
  • Histology
  • Drosophilia
  • Racks & Boxes
  • Gloves