Firma BioPointe Scientific dostarcza materiały zużywalne oraz produkty laboratoryjne spełniające najwyższe standardy jakości.

Ofera producenta obejmuje:

Pipette tips

  • Total Defense Tips

  • Filter Tips

  • 10 ul, 10 ul Extended, 20 ul Crystal, 200 ul, 300 ul, 1000ul-1250ul Extended

PCR Products

  • PCR Tubes

  • PCR Plates

Deepwell Plates

96-Well plates

Microcentrifuge Tubes


www.biopointescientific.com