Molecular Innovations, założona w 1990 roku, jest głównym producentem przeciwciał, białek i zestawów ELISA. Specjalizuje się w odczynnikach do koagulacji i trombolizy w tym PAI-1, tPA urokinazy, czynników krzepnięcia, witronektyny i reniny.

 

Oferta producenta obejmuje:

 • Albumin 
 • Anhydrotrypsin 
 • Animal Immunoglobulins 
 • Animal Tissues 
 • Antithrombin III 
 • Apolipoprotein Bovine Serum 
 • Albumin (BSA) 
 • C-Reactive Protein (CRP) 
 • Cardiac Troponin T (cTnT) 
 • Cathepsin 
 • Chromogenic Substrates 
 • Complement 
 • Ecotin 
 • Elastase, Proteases 
 • ELISA Reagents 
 • Erythropoietin (EPO) 
 • Factor VII 
 • Factor VIII 
 • Factor X 
 • Factor XI 
 • Factor XII 
 • Factor XIII 
 • Fibrinogen 
 • Fibronectin 
 • Human Immunoglobulins 
 • Immobilized Proteins 
 • Interleukins 
 • Kallikrein/Prekallikrein 
 • Kininogen 
 • Lipoprotein/Receptor Associated Protein (RAP) 
 • Neuroserpin 
 • Plasma Proteins 
 • Plasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI-1)Plasminogen/Plasmin/Antiplasmin 
 • Factor IX 
 • Factor V 
 • Platelet Proteins 
 • Prolactin/Prolactin Receptor 
 • Prostate Specific Antigen (PSA) 
 • Protease Nexin 1 
 • Protein C 
 • Protein S 
 • Protein Z 
 • Protein Z-Dependent Protease Inhibitor (ZPI) 
 • Renin/Prorenin 
 • Snake Venom Proteases 
 • Thioester Peptide CMK Labeling Reagents 
 • Thrombin/Prothrombin 
 • Thrombopoietin (TPO) 
 • Tissue Factor 
 • Tissue Plasminogen Activator (tPA) 
 • Urokinase (uPA) 
 • Vitronectin 
 • Von Willebrand Factor