W ofercie produktów firmy Nanocs znaleźć można m.in. biopolimery funkcjonalne, nanocząsteczki, białka znakowane, przeciwciała, enzymy, peptydy oraz nukleotydy. Producent specjalizuje się także w produkcji reaktywnych cząsteczek do testów znakowania fluorescencyjnego, biotynylacji , biokoniugacji oraz pegylacji. Nanocs świadczy także usługi w zakresie syntezy chemicznej, znakowania biomolekuł oraz koniugacji.

 

Oferta producenta obejmuje:

Carbon Nanotubes

 • Single walled Carbon Nanotubes
 • Carboxylic 
 • Amino Carbon Nanotubes
 • Thiol Carbon Nanotubes
 • PEG Carbon Nanotubes


Magnetic Nanoparticles

Fluorescent Dextrans

 • FITC Dextrans
 • Rhodamine B Dextrans
 • Cy5.5 Dextrans
 • Cy3 Dextrans
 • Biotin Dextrans
 • Amino Dextrans
 • Dextran Aldehyde


Fluorescent and Biotin Proteins

 • FITC labeled BSA
 • Biotin labeled BSA
 • Cy5.5 labeled Concanavalin A
 • Cy5.5 labeled Polylysine
 • Functional transferin


ITO and Gold Glass Slides

 • ITO Glass Slides
 • Gold Coated Glass Slides
 • Epoxy Functional Glass Slides
 • Aldehyde Functional Glass Slides
 • Amino Functional Glass Slides


PEG Derivatives

 • PEG NHS ester
 • PEG Maleimide
 • PEG Aldehyde
 • PEG Thiol
 • Biotin PEG
 • PEG Azide
 • Fluorescein PEG
 • Homofunctional PEGs
 • Heterofunctional PEGs


Gold Nanoparticles

 • Citrate Coated Gold Nanoparticles
 • PEG Coated Gold Nanoparticles
 • Dextran Coated Gold Nanoparticles
 • Protein A Coated Gold Nanoparticles
 • Biotin Labeled Gold Nanoparticles
 • Streptavidin Coated Gold Nanoparticles
 • Gold Nanoparticles in Organic Solvents
 • Silver Nanoparticles in water solution


Kainic Acid

 • kainic acid
 • APIs
 • Other specialty chemicals


Services

 • Fluorescent Labeling
 • Biotinylation
 • Pegylation
 • Bioconjugation