World Precision Instruments, Inc. (WPI) jest wiodącym dostawcą zaawansowanych, nowatorskich rozwiązań laboratoryjnych w naukach przyrodniczych. WPI jest dostawcą urządzeń do pomiaru TEER, badań tlenku azotu. Oferta obejmuje systemy gromadzenia danych, aparaty cyfrowe, kapilary szklane, mikropipety, pompy mikrostrzykawkowe, spektrometry, mikromanipulatory i elektrody, a także najnowocześniejszej technologii  instrumenty do microdyssekcji, regulowane pipety oraz mikroskopy.

 

Oferta producenta obejmuje:

 • Muscle Physiology
 • Epithelial Physiology
 • Microdissecting/ Microsurgery
 • Animal Surgery/Support
 • Biosensing
 • Amplifiers, Electrometers
 • Stimulators
 • Data Acquisition
 • Laboratory Supplies
 • Glass and Holders
 • Microforges, Pullers, Bevelers
 • Micromanipulators
 • Microscopes, Cameras
 • Pumps and Microinjection
 • Spectroscopy
 • Veterinary Sciences
 • Clearance